T6, 04 / 2019 3:34 chiều | huecity

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến ngày 5/3/2019, tại Thừa Thiên – Huế đã có 237 đơn vị tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước, với 8.224 chứng từ giao dịch được thực hiện trong lĩnh vực chi thường xuyên.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế luôn hoạt động thông suốt, bảo đảm an toàn, chính xác truyền vào Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc nhanh chóng; trả kết quả cho đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định; từng dịch vụ được quy định chi tiết, cụ thể, dễ dàng, thuận tiện cho các đơn vị tham gia.

Đạt được kết quả trên là do Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Ban hành Văn bản số 17/KBTTHKSC ngày 09/01/2018 và Văn bản số 162/KBTTH-KSC ngày 03/04/2018 thông báo đến các đơn vị đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng ngân sách về kế hoạch triển khai và lợi ích của việc tham gia dịch vụ công trực tuyến qua Kho bạc Nhà nước.

Cùng với triển khai các giải pháp trên, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế đã tổ chức Hội nghị tập huấn về dịch vụ công trực tuyến và quán triệt công tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua hội nghị khách hàng năm 2018.

Загрузка...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay, tình hình đăng ký, thanh toán ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều đơn vị chưa tham gia; Hay có các đơn vị đã thực hiện đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước tỉnh nhưng chưa thực hiện thanh toán.

Để khắc phục những hạn chế trên, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục có văn bản chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các đơn vị tăng cường tham gia thanh toán trực tuyến qua dịch vụ công với các đơn vị kho bạc trên địa bàn theo Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2015 – 2020.


Ý kiến bạn đọc
Bài viết cùng chuyên mục