T6, 08 / 2017 9:43 sáng | huecity

Theo đó, điểm chuẩn nguyện vọng 1 trúng tuyển cao nhất thuộc về trường THPT Hai Bà Trưng với 50,0 điểm (học sinh tiếng Anh). Tiếp đến là trường THPT Nguyễn Huệ với 49,4 điểm (học sinh Tiếng Anh), trường THPT Nguyễn Trường Tộ 41,7 điểm (học sinh Tiếng Anh), trường THPT Cao Thắng 31,8 điểm, trường THPT Phú Bài 22,5 điểm, Trường THPT Thuận An 20,4 điểm.

Tổng cộng trong 2.936 chỉ tiêu thi tuyển vào lớp 10 của 6 trường trên, số học sinh trúng tuyển là 2.961.

Riêng trường THPT chuyên Quốc học có điểm chuẩn cao nhất thuộc 3 khối chuyên: chuyên Lý (40,05 điểm), chuyên Anh (36,20 điểm), chuyên Hóa (35,3 điểm), chuyên Sinh (34,95 điểm), chuyên Pháp (34,66 điểm)… Tổng số học sinh được tuyển vào trường THPT chuyên Quốc học là 420 học sinh/420 chỉ tiêu.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017 – 2018 như sau:

Xét trúng tuyển nguyện vọng 1:

STT

Trường

Điểm chuẩn

Số lượng

1

Trường THPT Phú Bài

22,5

487

2

Trường THPT Thuận An

20,5

480

3

Trường THPT Nguyễn Huệ

587

Học sinh Tiếng Anh

49,4

526

Học sinh Tiếng Pháp

40,2

22

Học sinh Tiếng Nhật

39,3

39

4

Trường THPT Hai Bà Trưng

580

Học sinh Tiếng Anh

50,0

554

Học sinh Tiếng Nhật

48,7

26

5

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

281

Học sinh Tiếng Anh

41,7

273

Học sinh Tiếng Pháp

30,3

06

Học sinh Tiếng Pháp (từ THPT Nguyễn Huệ)

37,8

02

6

Trường THPT Cao Thắng

31,8

292

Xét trúng tuyển nguyện vọng 2

STT

Trường

Điểm chuẩn

Số lượng

1

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

123

Từ Trường THPT Hai Bà Trưng (Anh)

46,5

54


Từ Trường THPT Nguyễn Huệ (Anh)

46,5

69

2

Trường THPT Cao Thắng

131

Từ THPT Nguyễn Huệ

46,9

61

Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh

46,9

70

Tổng cộng

256

Tổng số thí sinh được trúng tuyển vào lớp 10:

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu

Số học sinh trúng tuyển

1

Trường THPT Nguyễn Huệ

588

587

2

Trường THPT Hai Bà Trưng

588

587

3

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

400

404

4

Trường THPT Cao Thắng

420

423

5

Trường THPT Phú Bài

484

487

6

Trường THPT Thuận An

456

480

Tổng cộng

2936

2961

Điểm chuẩn vào trường THPT Chuyên Quốc Học Huế năm học 2017-2018:

Chuyên Toán: 32,35 điểm (60 học sinh/2 lớp).

Chuyên Văn: 34,00 điểm (35 học sinh/1 lớp )

Chuyên Anh: 36,20 điểm (70 học sinh/2 lớp)

Chuyên Lý: 40,05 điểm (55 học sinh/2 lớp)

(trong đó, nguyện vọng 1: 52 học sinh; nguyện vọng 2: 2 học sinh

Chuyên Hóa: 35,3 điểm (58 học sinh/2 lớp).

(trong đó, nguyện vọng 1:56 học sinh; nguyện vọng 2; 2 học sinh)

Chuyên Sinh: 34,95 điểm (35 học sinh/ 01 lớp) ( trong đó nguyện vọng 1: 34 học sinh; nguyện vọng 2: 1 học sinh)

Chuyên Sử: 26,2 điểm (15 học sinh/1 lớp ghép) (trong đó nguyện vọng 1:14 học sinh; nguyện vong 2: 1 học sinh:.

Chuyên Địa: 30,35 điểm (16 học sinh/1 lớp ghép) ( trong đó, nguyện vọng 1: 14 học sinh; nguyện vọng 2: 2 học sinh)

Chuyên Tin: 30,45 điểm ( 34 học sinh/1 lớp) ( trong đó, nguyện vọng 1: 14 học sinh; nguyện vọng 2: 20 học sinh)

Chuyên Pháp: 34,68 điểm( 20 học sinh/1 lớp) (trong đó, nguyện vọng 1: 19 học sinh; nguyện vọng 2: 01 học sinh)

Chuyên Nhật: 33,35 điểm (22 học sinh/1 lớp) (trong đó, nguyện vọng 1: 22 học sinh; nguyện vọng 2: 0 học sinh)

Tổng số học sinh được tuyển vào trường THPT Chuyên Quốc học: 420 học sinh/420 chỉ tiêu.

ĐIỂM CHUẨN VÀO THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thừa Thiên năm học 2017 – 2018: Điểm chuẩn: 27,5; 101 học sinh được tuyển/100 chỉ tiêu.

Theo Th.s Nguyễn Thanh Trung đánh giá về chất lượng kỳ thi năm nay diễn ra an toàn thuận lợi. Việc tổ chức các khâu coi thi, chấm thi theo quy trình đảm bảo đúng quy chế, kỳ thi kết thúc thành công, hiệu quả tốt.

Nhã Phương – Đại Dương


Ý kiến bạn đọc
Bài viết cùng chuyên mục