T3, 11 / 2019 4:14 chiều | huecity

Tại lễ phát động và kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức đóng góp, ủng hộ người nghèo thuộc dự án di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực I, kinh thành Huế do Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức, đã có cán bộ sẵn sàng đóng góp 1 tháng lương để giúp người nghèo sớm an cư.

Cán bộ Thừa Thiên – Huế hỗ trợ 1 tháng lương giúp người nghèo sớm an cư - Ảnh 1.

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đóng góp hỗ trợ người nghèo thuộc dự án di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, di tích Kinh thành Huế

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, ông Lê Trường Lưu đã viết thư kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ người nghèo thuộc dự án di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, di tích kinh thành Huế. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, sáng ngày 5/11, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh này đã tổ chức lễ phát động và kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng quan tâm, chia sẻ, phát huy tinh thần tương thân tương ái tham gia ủng hộ người nghèo thuộc dự án

Lễ phát động đã thu hút sự tham gia của các lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh và hơn 90 cán bộ công chức, viên chức của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và cán bộ công chức, viên chức ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đã dành ít nhất một ngày lương tham gia ủng hộ người nghèo thuộc dự án di dân Kinh thành Huế. Ước tính số tiền ủng hộ gần 40 triệu đồng, trong đó, có một số cán bộ công chức, viên chức ủng hộ 5 ngày lương, 10 ngày lương, đặc biệt có người ủng hộ 1 tháng lương nhằm giúp các hộ nghèo sớm ổn định cuộc sống, an cư, lạc nghiệp; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh; chung tay giữ gìn di sản Huế.

Trước đó, ngày 4/11, Uỷ ban nhân dân huyện miền núi A Lưới cũng đã tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ủng hộ người nghèo thuộc dự án di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, Kinh thành Huế.

UBND huyện A Lưới phát động hỗ trợ người nghèo thuộc dự án

Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới phát động hỗ trợ người nghèo thuộc dự án

Dự án di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, Kinh thành Huế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và của Trung ương trong năm 2019 và các năm tiếp theo; phù hợp với định hướng chung của tỉnh là ổn định cuộc sống người dân, nhất là bộ phận dân nghèo sống trong vùng lõi di tích; đồng thời để giải phóng mặt bằng, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trọng điểm.

Chủ trương của tỉnh đã được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân quan tâm, ủng hộ. Tuy nhiên, phần lớn các hộ dân khu vực này đều thuộc diện hộ nghèo, đời sống còn hết sức khó khăn, đặc biệt là trong quá trình di dời, tái định cư sắp tới. Rất cần sự chung tay của toàn xã hội để các hộ nghèo thuộc Dự án di dời dân cư Kinh thành Huế có được cuộc sống tốt hơn khi về nơi ở mới.

Nguồn:Baodansinh.vn


Ý kiến bạn đọc
Theo quy định, blog không được phép tích hợp phần bình luận tại đây, quý độc giả vui lòng sang fanpage để trao đổi thêm. Cảm ơn !
Bài viết cùng chuyên mục