• TT.Huế – Người dân không ra khỏi nhà dự kiến bắt đầu từ 18h ngày 14/11/2020

    2 tháng trước huecity 0
    YÊU CẦU NGƯỜI DÂN KHÔNG RA KHỎI NHÀ DỰ KIẾN BẮT ĐẦU TỪ 18H00 NGÀY 14/11/2020 Ngày 13/11, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 10249 /UBND-NN về việc triển khai các công tác ứng phó với cơn bão số 13.Theo đó, Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân, nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị: 1. Tiếp tục t[...]